dzismis.com
LIBERALNY DESPOTA — MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI
9 stycznia 1970 zmarł w Londynie Mieczysław Grydzewski. Urodził się 75 lat i 13 dni wcześniej w Warszawie. W 1920 roku założył, a następnie redagował i wydawał czasopismo literackie „Skamander” peł…