dzismis.com
Modlitwa w 70 rocznicę pogromu w Jedwabnem
Rabini Michael Schudrich i Symcha Keller, biskup Mieczysław Cisło oraz Izaak Lewin odmawiają wspólne modlitwy w intencji ofiar pogromu w Jedwabnem