dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
1 lutego 2019 r. rano izraelska delegacja ratunkowa powróciła z Brazylii. Przeprowadziła ona szereg misji ratowania zaginionych ludzi na terenach objętych katastrofalną powodzią po przerwaniu tamy.…