dzismis.com
Publikacja roku – GRATULACIE DLA ELIZY
Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studiów …