dzismis.com
Armia Czerwona w Polsce. „Żołnierze mówią, że Polska śni im się do dziś”
Przyslala Rimma Kaul Za murem, który oddzielał polską część Legnicy od radzieckiej, znajdowało się samowystarczalne radzieckie miasto. Żołnierze mieli własne sklepy, linię telefoniczną, piek…