dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
15 stycznia 2019 r. w bazie wojskowej Kirya w Tel Awiwie odbyła się uroczystość powołania nowego szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, którym został gen. Aviv Kohavi. Obecni byli: premier…