dzismis.com
Jak z tym antysemityzmem w Europie i Polsce
Jerzy Klechta W 2007 r. została założona Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jako filia Unii Europejskiej. Nie tak dawno przeprowadziła ankietę nt antysemityzmu w naszych czasach. Z…