dzismis.com
miłość (ojczyzny) w czasach zarazy
Natan Gurfinkiel Rok 203*. rus spuścił pigułę na polskę, bo ani brat czech, ani tym bardziej inni bracia słowianie, jak to franczkowie lub angielczycy nie byli skorzy do umierania za …