dzismis.com
Sami sobie winni?
Daniel Passent Rocznica goni rocznicę. Ledwie odtrąbiono stulecie odzyskania niepodległości, a już w kalendarzu pojawiła się rocznica zamordowania pierwszego prezydenta odrodzo…