dzismis.com
Kto napisze naszą historię
Równocześnie w Polsce i za granicą 27 stycznia 2019 r. odbędą się specjalne pokazy polsko-amerykańskiego filmu „Kto napisze naszą historię”. To fabularyzowany dokument o podziemnym arch…