dzismis.com
Chór Dziecięcy Miasta Łodzi
Przyslala Anita Vranjes Chór Dziecięcy Miasta Łodzi w hołdzie wielkiemu łódzkiemu poecie, Julianowi Tuwimowi, w 65. rocznicę śmierci. Acej shitim omdim (Yiddish) Chanuka dla Łodzi