dzismis.com
Elize Segiet -kacik poezji cz.49
Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studiów Literacko Artystycznych Uniw…