dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
25 grudnia 2018 r. szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot ujawnił, że w minionych latach izraelskie siły powietrzne odegrały kluczową rolę w walce z ISIS w regionie. Działania operacyjne prowad…