dzismis.com
Szacunek z wzajemnością. Piłsudski a Żydzi
Grupa rabinów na pogrzebie Józefa Piłsudskiego 18 maja 1935 r. w Krakowie Jeden z najwybitniejszych żydowskich historyków Majer Bałaban pisał: „baliśmy się chwili, gdy zamknie powieki”. Nie trzeba …