dzismis.com
HISTORIA RODZINY PROCZKÓW SPISANA PRZEZ MICHAŁA BOŻKA
W Łaskarzewie oraz jego okolicach żyło kilka tysięcy Żydów przed 1 września 1939 r. Okres wojny przeżyło kilkunastu, może kilkudziesięciu. W zasadzie spotkało to całą społeczność żydowską za…