dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
21 grudnia 2018 r. wysoki urzędnik poinformował, że Izrael odrzucił ofertę Rosji, która chciała by Izrael odegrał rolę pośrednika w porozumieniu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Propozycja ta …