dzismis.com
Zwycięstwo Izraela jedyną drogą rozwiązania konfliktu z Palestyńczykami
autor: Daniel Pipes Ha’aretz 2 grudzień 2018 Oryginał angielski: Pushing for an Israeli Victory Is the Only Way to End the Conflict with the Palestinians Tłumaczenie: Magdalena Keitz Lieberma…