dzismis.com
Indyk a sprawa polska
Marian Marzynski Dzień amerykańskiego indykobójstwa nazwany świętem dziękczynienia według luźnej anegdoty o pokojowej kolacji angielskich kolonialistów z miejscowymi Ind…