dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
1 grudnia 2018 r. delegacja Stanów Zjednoczonych w ONZ poinformowała, że zdobyła poparcie Unii Europejskiej dla projektu rezolucji, która potępia ostrzał rakietowy terytorium Izraela prowadzony prz…