dzismis.com
Wejscie sowietow cz. 2
Pierwsze dni września 1939 r. w Siemiatyczach – Marek Antoni Nowicki (“Głos Siemiatycz” nr 1200, 30 sierpnia 2018 – Notatnik Historyczny) Przyslal Tomek Kassian Koniec lata 1939 r. Siemiatyc…