dzismis.com
Wiadomosci z Izraela dzien po dniu
23 listopada 2018 r. izraelska służba więzienna rozpoczęła dużą operację prowadzoną jednocześnie w siedmiu zakładach karnych, która ma na celu rozbicie syndykatu mafii, który terroryzował strażnikó…