dzismis.com
PiS (Przaśność i Sielskość) – bis
Natan Gurfinkiel po definitywnie zakończonych wyborach samorządowych w budynku na nowogrodzkiej jak nic będzie się obradować nad zwycięstwoklęską / klęskozwycięstwem (niepotrzebne skreślić) …