dzismis.com
Zagładę przeżyłem na aryjskim akcie zgonu
Ksiądz w lokalnej parafii miał tylko formularze aktów zgonu, a nie metryk urodzenia. Ciężko to było wytłumaczyć niemieckiemu żandarmowi. Bo jak powiedzieć takiemu chłopu z Hamburga: „no wie p…