dzismis.com
Prof. Wojciech Sadurski
Prof. Wojciech Sadurski: Polska nie jest państwem faszystowskim, ale władze używają retoryki faszystowskiej.