dzismis.com
Wiesenthal cz. 4 ( 5 )
TOM SEGEV WSTĘP Przyslal Tomek Kassian SZKLANA URNA Była to pierwsza wizyta Wiesenthala w Izraelu – przyjechał z polskim paszportem. Został przyjęty ze wszystkimi honorami, ale niepo…