dzismis.com
Wojna żydowska (66 – 73 n.e.)
Judea, jeszcze za panowania Heroda Wielkiego. Żydzi od dawna próbowali się wyswobodzić spod jarzma Rzymu. Początkowe sukcesy zawsze podnosiły morale powstańców, jednak kiedy cesarz zwracał większą …