dzismis.com
Świat nie z tego świata”
(wywiad z prof. Marcinem Wodzińskim na temat chasydyzmu), „Polityka” nr 39 / 2018 Chasydzi w Leżajsku. Stanisław Ciok / Polityka Prof. Marcin Wodziński opowiada o dawnych i współczesnych chasydach,…