dzismis.com
UWIĘZIENIE OSTATNIEGO KRONENBERGA. NIEZNANE KRONENBERGIANA
Leopold Kronnenberg Ponadpięcioletni okres okupacji niemieckiej Kujaw definitywnie zakończył sięw wyniku styczniowej ofensywy Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Włocławek został zaję…