dzismis.com
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich
„Nawet w imieniu moich rodziców i moich dziadków odmawiam przyjęcia wiecznej odpowiedzialności Niemiec wobec Izraela” – to jeden z wielu komentarzy czytelników zamieszczony…