dzismis.com
Interesujace – przyslal Adam Mer
Col. Kemp to UN Gaza session: “Hamas seeks destruction of Israel and murder of Jews everywhere” Polska ojczyzna Zydow • Wywiad z prof. Antonym Polonskym • Kazimierz Wiel…