dzismis.com
Czerwony patriota i wylękniony bluźnierca. Rzecz o zbuntowanej polskości
Władysław Broniewski i Julian Tuwim – dwaj poeci o lewicowych poglądach, a zarazem ludzie o zupełnie różnych poetyckich dystynkcjach. Pochodzący ze szlacheckiej rodziny patriota i legionista Józefa…