dzismis.com
Polski szlak Brichy. Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach1944–1947
Nielegalna emigracja Żydów w pierwszych latach po wojnie była już przedmiotem badań historyków, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W 1970 r. w Stanach Zjednoczonych ukazała się monografia Yechudy Ba…