dzismis.com
     ŻYDZI PÓŁNOCY
Jerzy Klechta Za Żydów Północy uznać można tych, którzy wyjechali z Polski po haniebnej nagonce antysemickiej w 1968 r. Do Danii i zwłaszcza Szwecji udało się wielu polskich Żydów,…