dzismis.com
Tajemnica Pana Cukra cz. 19
Anna Karolina Klyss Bojówki endeckie napadały na handlarzy podróżujących mię­ dzy wsiami, rynek przytycki właściwie przestał istnieć, a do Radomia rolnicy nie byli w stanie jeździć co…