dzismis.com
Refleksje dotyczące artykułów o działalności okupacyjnej agentki Wandy Kronenberg
Napisal i przyslal Marek Wyszomrski-Werbart Przypadkowo natrafiłem na artykuł Anny Sańczuk opisujący w barwnym stylu perypetie młodej arystokratki, agentki działającej na terenie Polski. Natychmias…