dzismis.com
   „PTASZEK”
Jerzy Klechta W konspiracji nosił ksywę „Ptaszek”. Śpiew w jego wykonaniu wzruszał każdego. W czasie okupacji hitlerowskiej za zgodą władz Polski Po…