dzismis.com
Ludzie, Nie Liczby cz.8
Judenraty (rady żydowskie) były organem cywilnej administracji powołanym przez okupanta w celu „przyjmowania rozkazów władz niemieckich przez przewodniczącego lub jego zastępcę”. Były odpowiedzialn…