dzismis.com
Elize Segiet – kacik poezji cz. 38
Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studiów Literacko Artystycznych Uniw…