dzismis.com
Izrael ma polskie korzenie. O źródłach współczesnego państwa żydowskiego
– W historii liczą się fakty, a fakty są takie, że polska pomoc w kluczowy sposób przyczyniła się do utworzenia Izraela. Jednocześnie Żydzi byli w stanie poświęcić wszystko za Polskę i to pok…