dzismis.com
STARSZY KOLEGA GURFINKIEL
Marian Marzynski Wlatach 1953-1956 Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego był żydowskim interesem założonym przez przedwojennego komunistę, powojennego redaktora „Trybuny Wolności…