dzismis.com
MEKSYKAŃSKI DETEKTYW W MUZEUM POLIN
Marian Marzynski Niektóre moje teksty, na ogół dotyczące spraw zydowskich, przedrukowywane są na stronie REUNION 69, którą prowadzą w Szwecji emigranci “marcowi”. Nieznany mi Ryszard K. skomentow…