dzismis.com
ZANIK TOLERANCJI 
Napisal i przyslal Jerzy Klechta Jak okiem sięgnąć króluje nietolerancja. Nie chodzi o podzielanie cudzych poglądów. Wystarczy zwykła ludzka tolerancja. Chodzi o tolerowanie prawa innych do p…