dzismis.com
Wystąp !
Napisal i przyslal Zenek Rogala Uwaga! Koniecznie przecztaj opowiadanie ” B” z 10.3 Link na samym dole Nie, nie, nie, nie, nie… Tak, tak, tak, tak, tak. Nie&#8230…