dzismis.com
PIŁSUDSKI I  ŻYDZI
Jerzy Klechta Jaki był stosunek Marszałka Józefa Piłsudskiego do Żydów? W okresie swej politycznej i państwowej działalności Piłsudski nie wypowiadał się publicznie w kwestii żydowskiej. Nie…