dzismis.com
Eliza Segiet – kacik poezji cz 33.
Eliza Segiet , absolwentka studiów magisterskich WydziaƂu Filozofii, studiów podyplomowych Wiedza o Kulturze i Filozofia, Podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze, Studium Literacko Artystycz…