dzismis.com
RÓWNY
Napisal i przyslal Zenek Rogala Największy z wielkich, najodważniejszy z odważnych, najpotężniejszy z miłujących, najofiarniejszy z hojnych, najcieplejszy z życzliwych, najukochańs…