dzismis.com
JEST JAK BYŁO. FATALNIE.
Jerzy Klechta Antysemityzm w Polsce wybucha głośno zawsze wtedy, gdy mamy kłopoty sami z sobą. Dla antysemitów Żyd był i pozostał wrogiem Polski. Kto nie podziela tej opinii – nie jes…