dzismis.com
POWRÓT ZŁYCH CZASÓW
Jerzy Klechta W przededniu 50-lecia Marca 68’ kończy się dobry czas w stosunkach z Izraelem, szerzej z Żydami. Twórcami zbliżenia, nawet zbratania byli m.in. Nobliści: Simon Perez urodzony …