dzismis.com
ŚLADY W SKAŻONYM KRAJOBRAZIE
AUTOR PIOTR PAZIŃSKI Pisarz, filozof, tłumacz, naczelny redaktor „Midrasza”, badacz związany z Uniwersytetem Muri im. Franza Kafki. Przez kilka lat zajmował się „Ulissesem” Jamesa Joyce’a (książka …