dzismis.com
MARCOWI W MUZEUM
Marian Marzynski Droga Justyno, Dziękuję za rozmowę na Skypie. Cieszę się, że mój film SKIBET/HATIKVAH, jedyny dokument zrealizowany w czasie emigracji „marcowej”, chcielibyści…